Ara
Close this search box.
Tarım Ve Hayvancılık
Leben
Cıngıllı
Gülbahar
Kehrüba

Calinos Holding olarak, tarım ve hayvancılık alanında İç Anadolu’nun en büyük çiftliği ile organik çiğ süt üretiminde Türkiye’nin en büyük tesisini işletmekteyiz. Hayvansal üretim faaliyetlerimizi; Niğde’de kurulu besi, damızlık süt sığırcılığı ve buzağı büyütme işletmelerimizde gerçekleştirilmekteyiz.

İşletmelerimizin temel amacı dünya standartlarında besi hayvanı ve damızlık yetiştiriciliği ile kaliteli çiğ süt üretimi yapmak.

Sürümüzde hayvan başına ortalama süt verimi ile Türkiye ortalamasının çok üstünde yer almaktayız.

Yarı açık ve açık sistem hayvan barınakları bulunan işletmemizde, sürü yönetimi programı uygulamaktayız. Sürü yönetimi sistemi içerisinde bilgisayar programları ile tüm hayvan hareketlerini, verim durumlarını ve veteriner uygulamalarını izlemekte ve kontrol etmekteyiz.

Sağmal ineklerimiz, yarı açık serbest duraklı ahırlarda barınmaktadırlar. İşletmedeki dişi hayvanlarımızın tümünde manyetik algılayıcılar bulunmaktadır. Bu sayede; kızgınlıklar (aşım isteği) ve hayvan hareketleri izlenebilmekte, bu veriler ışığında sürü yönetim uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Hayvansal üretim sonucu elde edilen organik gübrelerimiz, 1 yıllık bir fermantasyon süresi sonucunda hasat sonrası arazilerimize tatbik edilmekte ve Türkiye’nin en büyük organik çiğ süt üretimine önemli katkıda bulunmaktadır.

Tarım ve hayvancılıkta yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir yaşamın öncüsü olmaya büyük önem vermekteyiz.

Leben

Leben Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri 2011 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde kurulmuştur.

Leben Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2011 yılında Niğde’de kurulmuştur. Şirket 2014 yılında tam kapasite olarak üretime başlamıştır. Şirket’in mevcut bulunan inekleri süt üretiminde gelişmiş genetik özellikleriyle iyi bilinen Holstein ırkıdır. Şirket’in ana faaliyet konusu ham süt üretimi ve satışıdır.

Aralık 2012’de 1.000 baş kapasiteli hayvancılık tesisimiz, Haziran 2013’te 6.500 baş kapasiteye çıkmıştır. Leben’de günlük 100 bin litre çiğ süt ve yıllık 350 ton et üretimi yapılmaktadır. Leben, AB standartlarında ve organik çiğ süt üretiminde ülkemizin en büyük işletmesidir. İç Anadolu’nun en büyük süt üretim tesisi olan Leben’i, Avrupa’nın en büyük üretim tesisi haline getirmek üzere çalışmalar yapmaktayız. Leben Süt olarak müşteri memnuniyeti, sürekli gelişim, kalite, gıda güvenliği, ekip çalışması, sosyal sorumluluk, profesyonel yönetim anlayışı, teknolojik gelişmelere uygunluk, sürdürülebilirlik ve paylaşımı esas alan bakış açısıyla gıda sektöründe lider olmayı kendimize vizyon edindik. Leben, çevre ve halk sağlığını gözeterek kurduğu tesisinin yapımı aşamasında yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzman profesyonellerden yardım alarak, coğrafi yapı, iklim, lojistik, hayvan refahı, karlılık, biyogüvenlik, çevre ve halk sağlığı konularında etkili olabilecek bütün unsurları titizlikle irdelemiştir.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

 • LEBEN TARIM ve HAYVANCILIK A.Ş., sahip olduğu tevazu, insan haklarına saygı ve öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışı olarak benimser.
 • Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzer nedenle ayrımcılık yapmayı asla kabul etmez, çalışanların uyumlu ve pozitif çalışmalarını sağlar.
 • Çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile ilişkilerde hesap verebilirlik, tarafların çıkarlarına saygı, hukuk kurallarına saygı, insan haklarına saygı, etik değerlere saygı ve şeffaflık çerçevesinde hareket eder.
  • Modern teknolojik gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızın bilgi becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutmak,
 • Çalışanların ve tedarikçilerin tam desteği ile yönetişim anlayışını benimseyerek müşterilerin ve toplumun beklentilerini anlamak ve çözüm ortağı olmak ilkesi ile hareket eder.
 • Müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmeyi,
 • Gıda güvenliği ve kalite bilincini tüm süreçlerde yaşatmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Kurumsal kaliteyi artırmayı,
 • İstikrarlı, güvenilir, sürdürülebilir ve sürekli gelişen bir firma olmayı,
 • Helal Gıda konusunda standardın şartlarını ve hammadde, tedarik ve proses sürecinde Helal üretim ve girdi kontrol gereklerini yerine getirmeyi,
 • Ürünün müşterilerimize teslime kadar etkili iç ve dış iletişim ile uygulamalarımızın ilerlemesini sağlamayı
 • Yasal şartlara (çevre, iş sağlığı güvenliği ve gıda dahil) ve FSSC 22000, Helal ve Kosher standartlarına uygun hareket etmeyi, güvenli gıda üretmek adına gıdayı korumak için gereken tüm koşulları ve kaynakları sağlamayı taahhüt eder.
Cıngıllı

Cıngıllı A.Ş, 2004 yılında Niğde’de 27.500 dekar üzerinde kurulmuştur. Bu alanın 13.500 dekarının ıslah çalışmaları tamamlanarak sulu tarım için aktif olarak kullanılmı devam etmektedir.

Cıngıllı Organik Tarım İşletmeleri A.Ş. 2004 yılında kurulmuş olup 2008 yılında Calinos Grup bünyesine katılmıştır. Cıngıllı’nın başlıca faaliyet alanı tarım ve hayvancılıktır. Niğde'nin Bor ilçesinde 27.500 dekar alana yayılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin organik üretim kısmını yapmaktadır. Cıngıllı, Türkiye'nin en büyük organik süt çiftliği olarak günlük 20 ton organik süt üretmektedir.

Yonca, mısır, tritikale, fiğ, arpa ve çavdar gibi hayvansal üretim ve hayvan beslenmesi için gerekli yem bitkilerini güvenilir tarım prensiplerine uygun olarak yetiştirmekte olan Cıngıllı, bu ürünlerde verim arttırıcı uygulama ve deneme çalışmalarını sürekli iyileştirici yönde devam ettirmektedir.

Şirket olarak yem bitkileri konusunda uzman danışman ve üniversitelerle ortak projeler yürütmekle beraber sürekli olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik testlerle üretim takibi de yapmaktayız. Sürdürülebilirlik ve rejeneratif tarım anlayışı ile tarım alanında yeni ürünleri de portföyümüze katmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

 • CINGILLI ORGANİK TARIM İŞLETMELERİ A.Ş., sahip olduğu tevazu, insan haklarına saygı ve öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışı olarak benimser.
 • Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzer nedenle ayrımcılık yapmayı asla kabul etmez, çalışanların uyumlu ve pozitif çalışmalarını sağlar.
 • Çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile ilişkilerde hesap verebilirlik, tarafların çıkarlarına saygı, hukuk kurallarına saygı, insan haklarına saygı, etik değerlere saygı ve şeffaflık çerçevesinde hareket eder.
 • Modern teknolojik gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızın bilgi becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutmak,
 • Çalışanların ve tedarikçilerin tam desteği ile yönetişim anlayışını benimseyerek müşterilerin ve toplumun beklentilerini anlamak ve çözüm ortağı olmak ilkesi ile hareket eder.
 • Müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmeyi,
 • Gıda güvenliği ve kalite bilincini tüm süreçlerde yaşatmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Kurumsal kaliteyi artırmayı,
 • İstikrarlı, güvenilir, sürdürülebilir ve sürekli gelişen bir firma olmayı,
 • Helal Gıda konusunda standardın şartlarını ve hammadde, tedarik ve proses sürecinde Helal üretim ve girdi kontrol gereklerini yerine getirmeyi,
 • Ürünün müşterilerimize teslime kadar etkili iç ve dış iletişim ile uygulamalarımızın ilerlemesini sağlamayı
 • Yasal şartlara (çevre, iş sağlığı güvenliği ve gıda dahil) ve FSSC 22000, Helal ve Kosher standartlarına uygun hareket etmeyi, güvenli gıda üretmek adına gıdayı korumak için gereken tüm koşulları ve kaynakları sağlamayı taahhüt eder.
Gülbahar

Gülbahar

Gülbahar Süt Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2011 yılında Niğde de kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu, kentsel, kırsal, kültürel ve sosyal yeşil alanların planlanması, düzenlenmesi, bakım ve onarımı işlerini yapmak, bununla ilgili gerekli madde ve malzemelerin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak ve her türlü zirai mücadele ilaçları ve insan sağlığı ile ilgili ilaçların sıvı ve katı yaprak gübrelerin, zirai alet araç ve gereçleri, makineleri ile bunların yedek parçalarının imalatını, alım satımı ithal ve ihraç etmek diğer firmaların mümessilliğini yapmak, üretime yönelik tarımsal ürünlerin projelendirilmesi, tamir ve bakımını yapmaktır.

Kehrüba

Kehrüba

Kehrüba Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 2012 yılında kurulmuştur. 01 Ekim 2013 tarihli ve 8416 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine göre, Şirket, 27 Eylül 2013 tarihinde “Valken Enerji Mineral Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olan ismini “Kehrüba Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi” olarak değiştirmiştir. Şirket’in başlıca faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir.