Ara
Close this search box.
KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Calinos Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni başlıklarda belirtilen kişilere yönelik olup çalışan adayları, çalışanlar, tedarikçiler ve yetkilileri/çalışanları gibi diğer kişiler bakımından, ilgili kişi grupları özelinde ayrıca aydınlatma metinleri hazırlanmıştır ve uygun şekilde ilgili kişilere açıklanmaktadır.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla; Calinos Holding A.Ş, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Elbistan Çıkmazı Sok. No:6 Beykoz, İstanbul (“Calinos”) tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

I. Website Ziyareti Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
www.calinos.com alan adlı internet sitemizi veya mobil uygulamamızı kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da tanımlanan veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Aşağıdaki bilgiler bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler gibi internete bağlanabilen cihazlarla veya telefon ile yukarıda adı geçen web sitemizi ziyaretiniz veya bizimle iletişime geçmeniz halinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir.

1. Web Sitemize üye olmayan ziyaretçi

Web sitemize kayıt olmadığınız veya başka bir şekilde bize kişisel veri iletmediğiniz, sadece web sitemiz ve ilgili alt sayfalarını ziyaret ettiğinizde, yalnızca tarayıcınızın otomatik olarak sunucumuza aktardığı kişisel verileriniz toplanır, ve yine otomatik olarak silindiği tarihe kadar ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgiler toplanır ve depolanır:

Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.

İşlem Güvenliği Verileri

- IP adresi
- Tarih ve saat
- GMT’ye göre saat dilimi farkı
- Talebin içeriği (açılan sayfalar)
- Erişim durumu / HTTP durum kodu
- Aktarılan veri miktarı
- Talebin geldiği web sitesi
- Tarayıcı
- İşletim sistemi ve arayüzü
- Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

- 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
- 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
- 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

2. E-posta suretiyle bizimle iletişim kuran ziyaretçi

Bizimle e-posta yoluyla veya iletişim formu kullanarak iletişime geçtiğiniz takdirde bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.

Kimlik Verileri

- Ad Soyad
- Adres

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Talep / Şikayetlerin Takibi

- 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
- 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

İletişim Verileri

- E-posta Adresi
- Telefon

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Talep / Şikayetlerin Takibi

- 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
- 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Diğer Veriler

- İş başvurusu için tarafımıza ilettiğiniz her türlü içerik
- İş başvurusu süreçlerinin yönetilmesi
- 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, ayrıca sistem gereği web sunucusunu kullanıma açan sağlayıcıya, İletişim formu aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçinde paylaşabilecektir.

3. Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Çerez Politika”mıza BURAYA TIKLAYARAK  ulaşabilirsiniz.

II. İşyerlerimizi fiziki ziyaret eden kişiler/Ziyaretçi Verileri

Şirket kişisel verilerinizi işletmelere giriş yapmak için tarafınızdan temin edilen kimlik bilgilerinin ziyaretçi kayıtlarına işlenmesi sonucunda elde etmektedir.

Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.

Kimlik Verileri

- Ad Soyad
- TC Kimlik
- Pasaport Belge No
- Silah Ruhsat Belge No
- Kimlik Seri No

- Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
- Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

- 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

İletişim Verileri

- Firma Bilgileri

- Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
- Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

- 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Görsel Veriler

- Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
- Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

- 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Güvenlik Kamerası Kayıtları

- Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
- Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

- 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Kişisel Verilerin Aktarılması

Ziyaretçi verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve sebepler dahilinde talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşılabilir.

Ayrıca, işyerlerimiziz fiziki ziyaretiniz esnasında şirket ağı üzerinden erişim sağlamak istemeniz durumunda, erişimi sağlamamız sebebiyle elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir.

Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.

İşlem Güvenliği Verileri

- IP adresi
- MAC Adresi
- Erişim kayıtları

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
- Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

- 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
- 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumlarıyla, internet erişim hizmeti ve Bilgi Teknolojileri Hizmeti sağlayan yurt içi ve/veya yurtdışındaki tedarikçi şirketleri ile şirketin ortak ve iştirakleriyle kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz e-posta üzerinden ilettiğiniz veya ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarca otomatik olarak iletilen teknik iletişim dosyaları, ofisimiz ve benzer hizmet verdiğimiz kanallar aracılığıyla iletilen veriler, fiziksel formlar, sözleşme ilişkisi süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla veya benzer vasıtalarla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır ve ürünlerimizden ve hizmetlerimizden yararlandığınız süre gerektiğinde güncellenerek işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Calinos Holding A.Ş’ye başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlem işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen usullere uygun, kimliğinizin tespitini sağlayacak ve açık talebinizi içerir başvurunuzu Calinos Holding A.Ş,’ye noter aracılığı ile veya yazılı ve ıslak imzalı olarak Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Elbistan Çıkmazı Sok. No:6 Beykoz, İstanbul adresine iletmeniz veya calinosholding@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak veya kvkk@calinos.com Adresi üzerinden elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.